Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomościami – jest to osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gesti zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia spodziewanego zysku z danej nieruchomości z pożytkiem dla całej społeczności mieszkającej w zarządzanym przez niego budynku (wg UGN Art. 184 p.2).[¹]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
ZawódZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminBrak konieczności zdania egzaminu niemniej prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna (powołana przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej) stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Zniesione całkowicie
KursyZgodnie z wymaganiami stażuZniesione całkowicie
WykształcenieAby zostać zarządcą nieruchomościami konieczne jest następujące wykształcenie:
- studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, lub
- studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami
Zniesione całkowicie
StażeAby zostać zarządcą nieruchomościami wymagane jest odbycie co najmniej 6 miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz samodzielnie sporządzony przez kandydata opis transakcji, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późń. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.Zniesione całkowicie
InneAby zostać zarządcą nieruchomościami konieczne jest:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw;
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym również umieszczenie tej informacji w zawieranych umowach pośrednictwa)
Bez zmian
Organ prowadzącyMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Wprowadzane zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości i zwiększenie ilości osób wykonujących te zawody. Należy zauważyć, że regulacje dostępu do wymienionych zawodów chronią dobro ekonomiczne, które może być zabezpieczone przez prawo cywilne i ubezpieczenia, a zatem obecny poziom wymogów, z punktu widzenia założeń z jakich wychodzą twórcy projektu jest nadmierny. Regulacja odnosi się tez częściowo do zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 1. Pośrednik nieruchomości – Projekt zmian w tym zakresie przewiduje likwidację licencji pośrednika nieruchomości oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Wymóg niekaralności jest konieczny dla utrzymania podstawy odmowy wpisu dla osób ukaranych. Likwidowana jest odpowiedzialność zawodowa pośredników, inna niż sądowa. W projekcie wprowadza się obowiązek zamieszczenia przez pośrednika w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 2. Zarządca nieruchomości – Analogicznie zmiany jak w przypadku pośrednika nieruchomości zostały zaproponowane w odniesieniu do zarządcy nieruchomości.

Z powyższymi zmianami związana jest proponowana nowelizacja ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zaproponowane zmiany eliminują wątpliwości w zakresie powiązania zarządu i zarządcy z odpowiednimi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi zarządzania nieruchomościami. W związku z tym, że w ustawie o własności lokali w kilkunastu miejscach użyte zostało budzące wątpliwości sformułowanie: „zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1”, ww. sformułowanie zastąpione zostanie wyrażeniem: „zarząd lub zarządca nieruchomości”. Tym samym w przypadku, gdy wspólnota nie sprawuje zarządu samodzielnie i postanawia o skorzystaniu z usług zewnętrznych, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wówczas stroną stosunku zobowiązaniowego jest zarządca nieruchomości, o którym mowa w art. 184 i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa nowelizacja powinna zatem zakończyć trwającą polemikę dotyczącą powiązania zarządu i zarządcy, o których mowa w ustawie o własności lokali, z odpowiednimi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącymi wykonywaniadziałalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Proponowane zmiany w ustawie o własności lokali są ważne z punktu widzenia uczestników rynku nieruchomości.[²]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


 1. Zarządca nieruchomości [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2012-03-04 15:46Z [dostęp: 2012-03-18 18:53Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarz%C4%85dca_nieruchomo%C5%9Bci&oldid=30118779;
 2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

17 komentarzy + Dodaj komentarz

 • WRESZCIE OCZEKIWANE ZMIANY .

 • Biorąc pod uwagę to, że średnia frekwencja na zebraniach wspólnot mieszkaniowych to 15% nie widzę żadnych szans na to, żeby to rynek zweryfikował miernego zarządcę nieruchomości. Po tych zmianach panowie spod budki z piwem będą mogli podejmować decyzje odnoszące się do naszej własności. W kraju, w którym sól drogowa jest jadalna, konina wołowiną nie ma co oczekiwać, że deregulacja doprowadzi do podwyższenia jakości usług.

  • Szanowny Panie,
   o ile te 15% w głupi i naiwny sposób go nie wybierze, to nie ma ryzyka.
   Tak postępujemy od lat. Współpraca na fundamencie myślenia.

 • Cyrk na kółkach! Czekam z niecierpliwością na katastrofy budowlane i ofiary w ludziach przy złym zarządzaniu nieruchomościami 🙂 Będzie się działo 🙂 Super!

  • Oj Piotrze!

   Dzieje się teraz. U mnie jest zarządca po jakimś technikum chyba odlewniczym i tłumaczył mi, że kaloryfery się zapowietrzają, bo ludzie źle je odpowietrzają oraz, że wody w instalacji ubywa bo ludzie ją spuszczają i robią w niej pranie. Nadmieniam że jestem mgr inż inżynierii środowiska i mgr inż. budownictwa. Na inne kwiatki to brakło by miejsca. Nie bardzo możemy go zmienić bo w mieście jest tylko jeszcze jeden o podobnych umiejętnościach. Proszę nie straszyć ludzi katastrofami budowlanymi, bo tu kretyńska organizacja PINB się kłania.

   Pozdrawiam wszystkich zarządców nieruchomości
   i cieszę się z otwarcia zawodu

   • Ja także jestem zarządcą nieruchomości i też się cieszę z uwolnienia tego zawodu. Z czasem, rynek zweryfikuje, kto się nadaje do tego zawodu a kto nie. Jest cała masa zarządców, którzy dostali licencję, z tzw. nadania a w ogóle nie czują tematu. Jest też cała masa zarządców, którzy nieruchomości traktują jak przysłowiowe kilogramy. Mam nadzieję, że ich właściciele pogonią, bo psują opinię innym. 😉

 • Jestem zarządcą od 2002 roku po egzaminie (bardzo trudnym) państwowym. Prowadzę działalność gospodarczą świadczącą takie usługi. Uważam, że dobrze się stało. Rynek zweryfikuje dobrych i byle jakich administratorów bo tak trzeba nazwać w większości zarządzanie. Janka w podpisie popieram w całej rozciągłości co do zebrań. Frekwencja taka jak podał.

  • Ciesz się póki możesz

   Bardziej uwolniono zawód dla zagranicznych inwestorów którzy teraz bez przeszkód będą inwestować i zatrudniać ludzi z ulicy i sami ich szkolić.

   A drobni zarządcy pracujący na własny rachunek zostaną pochłonięte przez korporacje.
   Które pójdą na ilość no bo nie będzie potrzeby zatrudniania ludzi wykształconych i z licencją. Co też się odbije ceną za usługę zarządzania.

   I kto wygra walkę cenową duży czy malutki?

   pozdr.

 • Tabelę można zaktualizować. Od 1 stycznia 2013 wszystko ma być zniesione całkowicie.

  • Zaktualizować i poprawić bo przy stażu i w innych jest mowa o wymogach dla pośredników a nie zarządców.

 • Ciekawe czy zawód Prezes PIS podlega deregulacji

 • Dojdzie do tego, że młynarz będzie zarządzał galeriami handlowymi, policjant leczył zęby a handlarka broniła nas w sądzie. Wystarczy tylko mieć zdolność do czynności prawnej i nie być karany. Jak Minister Sprawiedliwości (Gowin) bez wykształcenia prawniczego. Renata Beger i Anita Błochowiak zrobiły by to dużo lepiej -:)

 • 🙂

 • Ciekaw kto mi zwróci kurw…za szkołę ? i praktyki które były płatne? w celu zdobycia licencji?

  Uwolnijcie jeszcze obowiązek chodzenia do szkoły podstawowej no bo po co nam świadectwo.

  Przecież każdy można zostać managerem w każdym zawodzie. Wystarczą koneksje !!!!

  Teraz zagraniczne rynek pracy w Polsce będą sam szkolił pracowników z ulicy bo są tańsi niż ci wyuczeni na uczelniach i z licencjami.

  Żenada wstyd mi za ten kraj i jego ustawy!

 • Bardzo dobrze, brawo Gowin! Tak dalej trzymac. Koniec z ta patologia rodem z komuny.

  P.S.
  Student zarzadzania – przykladem Ci odpowiem – jesli kto placil za leki 3 lata temu 100zl a dzis placi 30 zl bo sa refundowane to co tez maja Ci oddac za to ze wtedy nie byly? Popatrz na wszystko przez pryzmat ogólu a nie swoj zakichany nochal tylko i wylacznie. Poza tym studia Ci moga tylko pomoc chyba ze dlubales w nosie i chodziles tylko po papier. Wtedy to Twoj problem rzeczywiscie.

 • to trzeba teraz staranniej wybierać zarządców, u mnie w budynku współpracowano m.in. z http://www.pkinvest.eu, nigdy nie mogłam narzekać, ale po nowym roku się przeprowadzam i nie wiem co zastanę w nowym miejscu…

 • Nie ma co ukrywać, że problem faktycznie jest – może się zacząć zatrudnienie fachowców, którzy nie posiadają kwalifikacji, doświadczenia, niczego jeszcze nie zrobili. Sami doskonale wiemy co się działo u nas, zanim pojawił się Status. W tym momencie nie ma żadnych problemów – na osiedlu dochodzi do zmian, przeprowadzane są remonty, a właśnie o coś takiego chodziło.

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner