Urzędnik sądowy i prokuratury

Urzędnik – w potocznym znaczeniu osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. Stanowisko urzędnicze może przybrać również formę urzędnika sądowego i pokuratury.[1]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: URZĘDNIK SĄDOWY I PROKURATURY
ZawódURZĘDNIK SĄDOWY I PROKURATURY
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminBrakBez zmian
KursyNie wymaganeBez zmian
WykształcenieWyższeZniesiono wymóg
Staże12 miesięcy - staż urzędniczy6 miesięcy - staż urzędniczy
InneUrzędnikiem sądowymi prokuratury może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada nieposzlakowaną opinię,
- jest niekarana,
- wobec niej nie jest prowadzone postępowanir karne,
- posiada odpowiedni stan zdrowia.
Bez zmian
Organ prowadzącyMinisterstwo SprawiedliwościBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Szczególna rola i zadania, wyznaczone w demokratycznym społeczeństwie organom sprawującym wymiar sprawiedliwości, nakazują takie ukształtowanie ich struktur oraz zasad funkcjonowania, aby powierzone prawem zadania realizowały sprawnie i obiektywnie, a przy tym w pełni profesjonalnie. Ważnym elementem wpływającym na realizację założonego w takim kształcie modelu sądownictwa jest obsada personelu administracyjnego sądów (pracownicy sądów). Wychodząc naprzeciw potrzebom praktyki i postulatom zgłaszanym zarówno przez przedstawicieli związków zawodowych, samych pracowników, jak i prawników-praktyków (sędziów, w tym prezesów sądów), zakłada się rezygnację z ustawowego wymogu, by wszyscy urzędnicy sądowi posiadali wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Tym samym dopuszcza się możliwość zatrudniania w sądach na stanowiskach wspomagających pracę pionu orzeczniczego osób z wykształceniem średnim (wraz ze zdanym egzaminem dojrzałości). Pozwoli to, zwłaszcza w większych ośrodkach miejskich, zachować swobodę doboru personelu bez zakłócania bieżącego toku pracy instytucji (wymóg posiadania wyższego wykształcenia na najniższych stanowiskach, szczególnie w pionie orzeczniczym, spowodował perturbacje w naborze pracowników – brak było pożądanej liczby chętnych z wymaganym wykształceniem wyższym). Należy zaznaczyć, że właściwe przygotowanie do wykonywania obowiązków oraz weryfikację przydatności do pracy na stanowiskach wspomagających w sądach pracę pionu orzeczniczego zapewnia odbycie stażu urzędniczego. Niemniej jednak dotychczasowe doświadczenia i formułowane na ich podstawie postulaty prezesów sądów wskazują, że obecne rozwiązanie, zakładające staż urzędniczy trwający aż 12 miesięcy, także wymaga zmiany. W ocenie prezesów sądów 6-miesięczny okres stażu urzędniczego (zakończonego egzaminem), w trakcie którego pracownik wykonuje powierzone obowiązki pod opieką doświadczonego pracownika sądu oraz odbywa zajęcia teoretyczne, byłby wystarczający. Odpowiadając zatem i na te postulaty przewidziano stosowne skrócenie przewidzianego w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury stażu urzędniczego.

Zaproponowane wyżej zmiany w ustawie o pracownikach sądów i prokuratur powodują konieczność dokonania zmian w art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Uchylony zostaje obowiązek nałożony na urzędników sądów i prokuratur dotyczący ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie wyżej powołanej ustawy, a przypadku urzędników, którzy ukończyli 40 rok życia i posiadają 15-letni staż pracy w sądzie lub prokuraturze obowiązek ukończenia studium zawodowego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Uchylenie powyższych obowiązków powoduje bezprzedmiotowość przepisu dotyczącego rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem, który się z nich nie wywiązał, stąd też konieczność uchylenia ust. 3. Ponadto uchyla się upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, dotyczącego organizacji i programu studium zawodowego dla urzędników.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Urzędnik [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2011-10-23 18:17Z [dostęp: 2012-03-14 22:17Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Urz%C4%99dnik&oldid=28440860;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

5 komentarzy + Dodaj komentarz

  • Wreszcie normalny przepis i zniesiony wymóg o wykształceniu czy ten przepis już wszedł w życie ?

  • Urzędnicy w 55 roku życia i 20 letnim stażem w prokuraturze mieli skończyć jakiekolwiek studia i dostarczyć papierek. Gdzie tu logika????

  • Brawo Gowin a zespołem

  • Super Panie Gowin – tylu posłów i „Uczonych” a jeden pomyślał

  • Czy ktoś wie . Czy to obowiązuje od 13-08-2013r. – czyli osoba która star się o stanowisko urzędnicze od dnia 13-08-2013r. średnie + egzamin dojrzałości ? Mam nadzieje że to nie tyczy się urzędników wstecz czyli tych zatrudnionych. Wtedy to będzie bzdura – babcie będą musiały przystąpić do matury a nie będą musiały studiować ?

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner