Przeglądanie artykułów według tagu "zawody pośrednika | Deregulacja zawodów"
Mar
15
2012

Asystent EURES

EURES – skrót od (ang.) European Employment Services, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia. Sieć tę tworzy Komisja Europejska oraz publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje członkowskie Wspólnoty oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) i w Szwajcarii (która posiada status obserwatora EOG). Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy i pracodawców w ramach zapisanego w unijnym prawodawstwie (ale w niektórych wypadkach ograniczonego w praktyce okresami przejściowymi dla nowych […]

Mar
15
2012

Doradca EURES

EURES – skrót od (ang.) European Employment Services, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia. Sieć tę tworzy Komisja Europejska oraz publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje członkowskie Wspólnoty oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) i w Szwajcarii (która posiada status obserwatora EOG). Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy i pracodawców w ramach zapisanego w unijnym prawodawstwie (ale w niektórych wypadkach ograniczonego w praktyce okresami przejściowymi dla nowych […]

Mar
15
2012

Specjalista ds. programów

Specjalista do spraw programów – wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe związane z: rozpoznaniem sytuacji na pracy i podejmowaniem działań monitorujących rynek prac, decydowaniem o charakterze programów skutecznie wpływających na poprawę sytuacji na rynku pracy, – pozyskiwaniem funduszy strukturalnych (EFS) w celu ograniczenia bezrobocia na lokalnym i regionalnym rynku pracy, koordynowaniem wdrażania programów, weryfikacją efektywności stosowanych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz wdrażaniem skutecznej polityki rynku pracy w porozumieniu z instytucjami zajmującymi się polityką edukacyjną. Specjalista do […]

Mar
15
2012

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego – wykonuje zadania związane z: monitorowaniem rynku pracy dla zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych, planowaniem kierunków rozwoju zawodowego osób bezrobotnych, zagrożonym bezrobociem oraz poszukujących pracy, planowaniem szkoleń dla osób bezrobotnych, zagrożonym bezrobociem oraz poszukujących pracy, koordynowaniem organizacji i merytorycznym rozliczaniem szkoleń, nadzorowaniem i oceną efektywności szkoleń. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego pracuje w powiatowych jak i wojewódzkich urzędach pracy. W zależności od stanowiska zajmuje się organizowaniem szkoleń wynikających z potrzeb rynku pracy, […]

Mar
15
2012

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy – udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami […]

Mar
15
2012

Pośrednik pracy

Pośrednik pracy – osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników, doborem kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku pracy. [1] Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości: W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano: Proponowane zmiany wynikają z konieczności […]

Mar
15
2012

Lider klubów pracy

Lider klubu pracy to osoba, która udziela pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Lider klubu pracy prowadzi Klub Pracy, który jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem zatrudnienia, które wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz indywidualnych predyspozycji. Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości: W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o […]

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner