Przeglądanie artykułów według tagu "jakie zmiany | Deregulacja zawodów"
Mar
20
2012

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomościami – jest to osoba fizyczna posiadająca licencję zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomością i podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe planowanie jak najbardziej efektywnego wykorzystania będącej w gesti zarządcy nieruchomości. Wiedza, profesjonalne przygotowanie, nabyta praktyka zarządcy daje gwarancję osiągnięcia […]

Mar
20
2012

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji (także doradztwo) przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości.[¹] Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości: W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano: Wprowadzane zmiany mają na celu ułatwienie dostępu do zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości i zwiększenie ilości osób wykonujących te zawody. […]

Mar
18
2012

Taksówkarz

Taksówkarz – osoba prowadząca taksówkę. Wykonywanie tego zawodu wymaga znajomości terenu, na którym będzie wykonywać działalność, a jego samochód musi spełniać określone wymagania. Taksówkarz jest zawodem obarczonym wysokim ryzykiem ze względu na zagrożenie napadem. Wielu taksówkarzy (szczególnie w większych miastach) należy do korporacji taksówkarskich, odwrotnie bywa w mniejszych miejscowościach. Zdarza się, że zawód taksówkarza wykonują osoby bez odpowiednich uprawnień – ich pojazdy nie mogą używać oznaczenia TAXI, kierowcy stosują więc inne (np. Przewóz osób), albo […]

Mar
18
2012

Instruktor nauki jazdy

 Instruktor nauki jazdy – pokazuje kursantowi jak działa pojazd i demonstruje w jaki sposób korzystać z jego funkcji. Potem umiejętność tę rozwija i utrwala w czasie jazdy po drogach publicznych lub placu manewrowym pojazdem specjalnie przystosowanym do zadań szkoleniowych. Celem pracy instruktora jest przygotowanie kursanta do egzaminu na prawo jazdy. Instruktor może także prowadzić zajęcia teoretyczne, podczas których zaznajamia słuchaczy z przepisami kodeksu drogowego. Najbardziej popularnymi instruktorami są ci przygotowujący do egzaminów na prawo jazdy […]

Mar
18
2012

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem – osoba egzaminująca osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdem. Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości: W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano: Przedmiotowa zmiana ma na celu zniesienie wymogu wykształcenia (dotychczas obowiązywał wymóg, co najmniej średniego wykształcenia) w odniesieniu do instruktorów nauki […]

Mar
18
2012

Bibliotekarz

Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej.[¹] Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości: W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano: Projektowana zmiana przenosi na pracodawców kompetencje dotyczące określania warunków, jakie powinien spełniać kandydat do pracy, formy i trybu postępowania kwalifikacyjnego, czy warunków awansowania. Likwidacja […]

Mar
18
2012

Pracownik dokumentacji i informacji naukowej

Pracownik dokumentacji i informacji naukowej – nauczyciel akademicki (nauczyciel pracujący w szkole wyższej). Dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach: starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.[¹] Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości: W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie […]

Mar
18
2012

Pilot wycieczek

Pilot wycieczek – osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca. Do zadań pilotów wycieczek należy: czuwanie w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów, przyjmowanie od klientów zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, sprawowanie nad klientem opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych […]

Mar
18
2012

Międzynarodowy przewodnik wysokogórski

Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy. Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach. Uprawnienia międzynardowych przewodników wysokogórskich nie są ograniczone terytorialnie i obejmują: prowadzenie i szkolenie turystów podczas wyjść wspinaczkowych i […]

Mar
18
2012

Przewodnik turystyczny górski

Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy. Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach. Do zadań przewodnika górskiego należy: dostosowanie trasy wyprawy do możliwości i ekwipunku turystów, instruowanie turystów o sposobach posługiwania […]

Strony:12345»

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner