Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego – wykonuje zadania związane z: monitorowaniem rynku pracy dla zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych, planowaniem kierunków rozwoju zawodowego osób bezrobotnych, zagrożonym bezrobociem oraz poszukujących pracy, planowaniem szkoleń dla osób bezrobotnych, zagrożonym bezrobociem oraz poszukujących pracy, koordynowaniem organizacji i merytorycznym rozliczaniem szkoleń, nadzorowaniem i oceną efektywności szkoleń. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego pracuje w powiatowych jak i wojewódzkich urzędach pracy. W zależności od stanowiska zajmuje się organizowaniem szkoleń wynikających z potrzeb rynku pracy, planowaniem kierunków rozwoju zawodowego osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz inicjowaniem i realizowaniem przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu złagodzenie m.in. negatywnych skutków zmieniającego się rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich na regionalnym i lokalnym rynku pracy. [1]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: SPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZawódSPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminBrakBez zmian
KursyBrakBez zmian
WykształcenieAby zostać specjalistą ds. rozwoju zawodowego konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego.Zniesione całkowicie
StażeWykonywanie zadań przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.Zniesione całkowicie
InneAby zostać specjalistą ds. rozwoju zawodowego konieczne jest:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zniesione całkowicie
Organ prowadzącyMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Proponowane zmiany wynikają z konieczności usunięcia ograniczeń w dostępie do stanowisk, na których realizowane są zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w urzędach pracy i w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy oraz ujednolicenia i uproszczenia zapisów w stosunku grup pracowników tych instytucji wskazanych w art. 91 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego – w tym zakresie projekt przewiduje zniesienie wymogów i stopni zawodowych. Obecnie osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadać wykształcenie wyższe oraz wykonywać zadania przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=967;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner