Specjalista ds. programów

Specjalista do spraw programów – wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe związane z: rozpoznaniem sytuacji na pracy i podejmowaniem działań monitorujących rynek prac, decydowaniem o charakterze programów skutecznie wpływających na poprawę sytuacji na rynku pracy, – pozyskiwaniem funduszy strukturalnych (EFS) w celu ograniczenia bezrobocia na lokalnym i regionalnym rynku pracy, koordynowaniem wdrażania programów, weryfikacją efektywności stosowanych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz wdrażaniem skutecznej polityki rynku pracy w porozumieniu z instytucjami zajmującymi się polityką edukacyjną. Specjalista do programów może realizować swoje zadania zarówno na szczeblu województwa, jak i powiatu. [1]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW
ZawódSPECJALISTA DS. PROGRAMÓW
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminBrakBez zmian
KursyBrakBez zmian
WykształcenieAby zostać specjalistą ds. programów konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego.Zniesione całkowicie
StażeWykonywanie zadań z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.
Dodatkowo samodzielnym specjalistą może zostać osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Zniesione całkowicie
InneAby zostać specjalistą ds. programów konieczne jest:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zniesione całkowicie
Organ prowadzącyMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Proponowane zmiany wynikają z konieczności usunięcia ograniczeń w dostępie do stanowisk, na których realizowane są zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w urzędach pracy i w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy oraz ujednolicenia i uproszczenia zapisów w stosunku grup pracowników tych instytucji wskazanych w art. 91 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Specjalista ds. programów – zniesione zostają wymogi i stopnie zawodowe. Obecnie osoba taka musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiadać wykształcenie wyższe oraz wykonywać zadania przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=964;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner