Radca prawny

Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.[1]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: RADCA PRAWNY
ZawódRADCA PRAWNY
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminZdanie egzaminów jest konieczne.Bez zmian. Następuje likwidacja części testowej egzaminu radcowskiego i zastąpienie jej zadaniem z zakresu zasad wykonywania zawodu.
Prowadzący egzaminKomisje Egzaminacyjne przy Ministrze Sprawiedliwości, w skład których wchodzą m.in. członkowie samorządu radcowskiego.Bez zmian. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.
Aplikacja3-letnia aplikacja radcowska2-letnia aplikacja radcowska
KursySzkolenie aplikantów prowadzi samorząd radcowskiBez zmian
WykształcenieDo wykonywania zawodu adwokata konieczne jest obecnie ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.Bez zmian
StażDla kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych, którzy nie odbyli aplikacji radcowskiej i nie złożyli egzaminu radcowskiego wymagana jest następująca praktyka:
- co najmniej 3 lata w przypadku zajmowania stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
- 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych w przypadku osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także doktorów nauk prawnych,
- w przypadku osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza – bez względu na czas trwania praktyki,
Natomiast do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji radcowskiej, mogą przystąpić osoby posiadające następującą praktykę:
- co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach: referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,
- co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku w przypadku osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego, bądź były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
- w przypadku doktorów nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny oraz osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – nie jest wymagana praktyka.
Skrócone do 3 lat (w okresie 6 lat) zostaną okresy stosowania prawa wymagane do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego. Z wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego zwolnione zostaną osoby, które w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat, wykonywały wymagające wiedzy prawniczej i legislacyjnej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym w urzędach organów władzy publicznej.
Organ prowadzącyMinisterstwo SprawiedliwościBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Zaproponowane zmiany w ustawie o radcach prawnych są analogiczne do zmian dotyczących zawodu adwokata, tj. poszerzenie katalogu osób uprawnionych do wpisu na listę radców prawnych bez konieczności odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego oraz katalogu osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez wymogu odbycia aplikacji radcowskiej, skrócenie o dwa lata wymaganego okresu stażu na określonych stanowiskach, jaki umożliwia przystąpienie do egzaminu radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji, skrócenie o cztery lata okresu, w którym można nabyć uprawnienie do przystąpienia do egzaminu radcowskiego w przypadku osób, które ukończyły studia wyższe prawnicze i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej w kancelariach adwokackich lub radcy prawnego lub na rzecz urzędów organów władzy publicznej, skrócenie czasu trwania aplikacji radcowskiej do dwóch lat, likwidacja części testowej egzaminu radcowskiego, wprowadzenie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu, zniesienie obowiązku powoływania zastępców członków komisji egzaminacyjnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących aplikanta radcowskiego oraz kwestii z nieodpłatnym świadczeniem pomocy prawnej.

Ze zmianami w ustawie o adwokaturze i ustawie o radcach prawnych związana jest nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w której zostały dookreślone zasady postępowania w przedmiocie wpisu i skreślenia z listy prawników zagranicznych.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Radca prawny [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2012-03-09 20:13Z [dostęp: 2012-03-14 20:51Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Radca_prawny&oldid=30175954;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner