Pracownik dokumentacji i informacji naukowej

Pracownik dokumentacji i informacji naukowej – nauczyciel akademicki (nauczyciel pracujący w szkole wyższej). Dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach: starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.[¹]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: PRACOWNIK DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
ZawódPRACOWNIK DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminKonieczność zdania egzaminu. kandydaci dopuszczani są po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną.Zniesione całkowicie
KursyBrakZniesione całkowicie
WykształcenieAby zostać pracownikiem dokumentacji i informacji naukowej konieczne jest wykształcenie wyższe.Bez zmian
StażeAby zostać pracownikiem dokumentacji i informacji naukowej konieczne jest - zależnie od stanowiska - od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego.Zniesione całkowicie
InneBrakBez zmian
Organ prowadzącyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Projektowana zmiana przenosi na pracodawców kompetencje dotyczące określania warunków, jakie powinien spełniać kandydat do pracy, formy i trybu postępowania kwalifikacyjnego, czy warunków awansowania. Likwidacja wymagań odnośnie stażu, skróci okres między ukończeniem studiów a możliwością podjęcia pracy w bibliotece akademickiej na stanowiskach objętych obecnie regulacjami ministra ds. szkolnictwa wyższego. Proponowane rozwiązanie powinno być zachętą dla wydziałów uczelni prowadzących studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a także innych kierunków związanych z historią i archiwistyką, które ściśle współpracują z bibliotekami uczelnianymi, by w procesie dostosowywania programów studiów do wymogów związanych z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji w większym stopniu uwzględniły praktykę związaną z pracą biblioteczną lub informacją naukową, archiwalną lub muzealną. W trosce o zachowanie akademickiego prestiżu dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, nowelizacja ustawy umożliwia określenie w statutach uczelni dodatkowych kwalifikacji oczekiwanych od kandydatów do zawodu.[²]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Pracownicy uczelni w Polsce [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2011-12-18 20:59Z [dostęp: 2012-03-18 18:14Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pracownicy_uczelni_w_Polsce&oldid=29078696;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner