Pilot wycieczek

Pilot wycieczek – osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca.

Do zadań pilotów wycieczek należy: czuwanie w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów, przyjmowanie od klientów zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, sprawowanie nad klientem opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.[¹]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: PILOT WYCIECZEK
ZawódPILOT WYCIECZEK
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminKonieczność zdania egzaminu.Zniesione całkowicie
Prowadzący egzaminKomisja egzaminacyjna powołana przez marszałka województwa.--
KursyAby zostać pilotem wycieczek konieczne jest szkolenie teoretyczne i praktyczne na pilota wycieczek zgodne z programem szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek określonym w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.Zniesione całkowicie
WykształcenieAby zostać pilotem wycieczek konieczne jest wykształcenie średnie.Zniesione całkowicie
StażeBrakBez zmian
InneAby zostać pilotem wycieczek konieczne jest:
- ukończone 18 lat,
- zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego,
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
Aby zostać pilotem wycieczek konieczne jest:
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
Organ prowadzącyMinisterstwo Sportu i TurystykiBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wynikającym z rozdziału IV ustawy zawody zarówno pilota wycieczek jak i przewodnika turystycznego są zawodami regulowanymi. Ustawa określa rodzaje uprawnień przewodnika turystycznego, zadania pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz wymagania, które musi spełnić kandydat ubiegający się o nadanie tych uprawnień. Zgodnie z ustawą do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu, a do zadań pilota wycieczek należy czuwanie, w imieniu organizatora turystyki, nad sposobem świadczenia usług na rzecz klientów, przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień, sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy, wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek otrzymuje osoba, która: ukończyła 18 lat, ukończyła szkołę średnią, posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek i odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na przewodnika turystycznego lub na pilota wycieczek.

Ustawa szczegółowo określa zasady nadawania uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz uzyskiwania wpisów do rejestrów organizatorów szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz zasady przeprowadzania kontroli osób posiadających ww. uprawnienia oraz zasady przeprowadzania kontroli podmiotów szkolących kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych a także przesłanki cofania lub zawieszania tych uprawnień. Ustawa precyzuje zakresy uprawnień pilota wycieczek i poszczególnych rodzajów uprawnień przewodników turystycznych. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym są określone także procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jak również procedury dotyczące przeprowadzania przez komisje powołane przez marszałków województw egzaminów z języków obcych potwierdzających ich znajomość u przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Ustawa określa także inne formy potwierdzania znajomości języków u przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Podstawowe różnice między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w zakresie regulacji to:

 1. zniesienie, w stosunku do osób wykonujących zadania przewodników turystycznych terenowych i miejskich i oraz pilotów wycieczek, obowiązku uzyskania odpowiednich uprawnień;
 2. zniesienie, w stosunku do osób wykonujących zadania przewodników turystycznych terenowych i miejskich i oraz pilotów wycieczek, obowiązku odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego;
 3. ograniczenie wymogów kwalifikacyjnych w stosunku do przewodników turystycznych terenowych i miejskich oraz pilotów wycieczek do obowiązku pełnoletniości oraz niekarania za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 4. zniesienie obowiązku wpisu do rejestrów organizatorów szkoleń prowadzonych przez marszałków województw podmiotów szkolących osoby, które chcą wykonywać zadania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego i pilota wycieczek, przy pozostawieniu tego obowiązku w stosunku do podmiotów szkolących osoby, które zamierzają uzyskać uprawnienia przewodnika górskiego;
 5. zniesienie kontroli osób wykonujących zdania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego oraz zniesienie kontroli podmiotów szkolących osoby, które chcą wykonywać zadania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego;
 6. likwidacja obligatoryjnych minimalnych programów szkoleń dla podmiotów szkolących osoby, które chcą wykonywać zadania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego;
 7. zniesienie wymogu legitymowania się wykształceniem średnim dla przewodników turystycznych górskich;
 8. w sposób zupełny doreguluje się określone dotychczas w ustawie przepisy odnoszące się do międzynarodowych przewodników wysokogórskich; w projekcie wskazuje się jedynie, że „zadania polegające na prowadzeniu i szkoleniu turystów podczas wyjść wspinaczkowych i alpinistycznych oraz zjazdów narciarskich i snowboardowych w szczególności poza zorganizowanymi terenami turystycznymi i narciarskimi, a także podczas pokonywania stromych koryt rwących potoków górskich i wodospadów przy użyciu technik alpinistycznych bez sprzętu pływającego (canyoning) mogą wykonywać przewodnicy górscy, którzy przeszli uzupełniające szkolenie do prowadzenia wycieczek w warunkach wysokogórskich oraz osoby legitymujące się certyfikatem UIAGM.”. Tym samym kontrola takich osób, przez uprawnione w ustawie organy, będzie się ograniczała do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego ukończenie uzupełniającego szkolenia do prowadzenia wycieczek w warunkach wysokogórskich lub certyfikatu UIAGM.

Dereglamentacja uprawnień przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek wymusza zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. Sankcje kodeksu odnoszące się obecnie do wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek bez stosownych uprawnień ograniczone zostają do zadań przewodnika turystycznego górskiego oraz do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na tego przewodnika bez wymaganego rejestru szkoleń. Podobne ograniczenie będzie dotyczyło wprowadzenia konsumenta w błąd co do posiadania powyższych uprawnień.[²]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


 1. http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=186;
 2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

18 komentarzy + Dodaj komentarz

 • hmm w 2. odnośniku data projektu ustawy Ministra Spr. to 03.06.2012 – a mamy obecnie 27. marca.. poprawcie sobie, no chyba że operujecie machiną wyprzedzania czasu : ) Pozdr.

  • Rzeczywiście – zmiany w trakcie. Dziękuję za zwrócenie uwagi.
   Pozdrawiam

 • Kiedy ta deregulacja wejdzie w życie?

 • Dzisiaj 18.10.2012r, KIEDY DEREGULACJA ?

 • Bardzo podoba mi się ta deregulacja. Jestem za!
  Mniej przeszkód do wymarzonej pracy!

  Pzdr

  PS. Tylko czy wejdzie w życie ta zmiana?

 • To bez sensu, powinno być tak jak do tej pory. Trzeba się troche postarać i przejść jakieś szkolenia.

  • POPIERAM. jako pilot wiem ze w tym zawodzie potrzebne jest szkolenie zapoznające z podstawami. nie wyobrażam sobie dać grupy osobie która ją połozy bo jest zielona w temacie (a z tym i dobre imię biura podróży). to tak jakby na kolonie wysłać dzieci np z pracownikiem korporacji zupełnie bez predyspozycji do tej pracy

 • Egzamin to jedna wielka bzdura. Niczego nie uczy, człowiek po egzaminie nic dalej nie umie. Dopiero praktyka uczy. Po co komuś zakuwać atrakcje, które i tak zapomni? Będzie jechać to się przygotuje. Biura podróży to prywatne podmioty, będą dbać o klientów i nie zatrudnią kogoś, kto nie ma bladego pojęcia o Hiszpanii, a bierze ludzi na wycieczkę objazdową. A jak wezmą kogoś takiego, to świadczy o biurze.

  Ona – głupoty piszesz. Na pilota wycieczek przychodzą ludzie bez predyspozycji. Na kurs wychowawców też przychodzą bez predyspozycji. Egzamin o niczym nie świadczy, nie sprawdza predyspozycji, tylko to czy wykułaś na pamięć atrakcje województwa świętokrzyskiego, którego nigdy nie odwiedzisz bo np. jesteś zainteresowana tylko Bałkanami. Itd.

  • A od kiedy egzamin czegoś uczy?? Egzamin sprawdza wiedzę, a nie uczy..

 • […] DeregluacjaZawodów.pl – wskazuje na następujące zmiany, które po wejściu w życie pełnej deregulacji, usuna wszelką […]

 • Nie wyobrażam sobie braku kursu ani egzaminu, to jest potrzebne to jak porządna praktyka ponieważ turyści są jak komisja egzaminacyjna. Pewne biura robią same akademie pilotów, ale później kończy się różnie. To czas na zdobywanie dobre kontaktu z biurem aby mieć tą pracą.
  O wymarzoną pracę to trzeba powalczyć, jakby marzenia były takie łatwe to przestaną być marzeniami.
  Dla młodzych ubiegających się o tą pracę „marzeń” czasem staje się koszmarem, poniewąż za granicą stają twarzą w twarz z ustawami, regulaminami, przepisami i się gubią. Pomijając stres, który towarzyszy 24h/7d, gdyż pilot lub rezydent to praca od dnia rozpoczęcią umowy (kontraktu) do dnia zakończenia.
  Jestem za pozostawieniem dotychczasowachy przepisów a już w szczególności wykształcenia.
  POZDRAWIAM wszystkich obecnych pilotów i rezydentów

 • Jestem właścicielem biura podróży od 25 lat a w turystyce, wliczając okres studencki (pilot) pracuję od przeszło 36 lat i bardzo ale to bardzo się cieszę z deregulacji zawodów pilota wycieczek zagranicznych i przewodnika turystycznego (bez wysokogórskiego – logiczne).
  Aby być dobrym pilotem lub przewodnikiem trzeba być inteligentnym i mieć tzw. kindersztubę.
  Tego nie nauczy żaden kurs, z tym się człowiek rodzi i to ma. Trzeba być pasjonatem podróży, lubić pracę z ludźmi. Jeżeli ktoś z pilotażu czyni swój podstawowy zawód to w krótkim czasie zaczyna kombinować jak zwiększyć swoje dochody: prowizja od fakultatywnych wycieczek, zbiórki napiwków itp. A to już jest działanie na szkodę organizatora i turystów. A jak wyglądały kursy i egzaminy na pilotów. Te durne pytania o ilość linii metra w Paryżu, zaplanowanie trasy przejazdu autokaru i czasu pracy kierowców. Mnóstwo durnych wymagań niezgodnych z przepisami prawa dlatego, że większość miejsc w komisjach egzaminacyjnych okupują „starzy” piloci. Przecież w pierwszym przypadku od znajomości Paryża jest miejscowy przewodnik lokalny a dobry pilot, któremu absolutnie nie wolno oprowadzać grup, pewną wiedzę i tak przyswoi sobie szykując się do konkretnego wyjazdu. W drugim przypadku absolutnie nie wolno pilotowi wyręczać organizatora (biura podróży) – to on przygotowuje i planuje imprezę turystyczną a pilot ma ją pilotować, czyli zapewnić uczestnikom opiekę oraz realizację takiego programu, za jaki zapłacili organizatorowi. A to co najważniejsze i na kursach i na egzaminach jakoś nie jest obecne.
  I większość pilotów, i przewodników po kursach absolutnie nie potrafi sporządzić rozliczeń finansowych imprez, nawet rozliczyć swoich diet na podróż zagraniczną. I wydruk z terminala do obsługi kart płatniczych traktują jako fakturę. Reasumując – w pełni popieram deregulację zawodów pilota i przewodnika. Przynajmniej zaczną imprezy pilotować pasjonaci, którzy kasę robią gdzie indziej (mają zatem ogromne doświadczenie jako przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów) a pilotować lubią i potrafią gdyż podróże i praca z ludźmi to ich pasja.

  • Jak najbardziej się z Panem zgodzę. Aktualnie jestem studentką, a dodatkowo robię kurs pilota/rezydenta. Wybrałam się na kurs, ponieważ pasjonuję się podróżami i uwielbiam kontakt z innymi ludźmi. Teraz podczas moich przygotowań do egzaminu wewnętrznego, analizując przykładowe pytania widzę ich bezsens. Oczywiście, dużo zagadnień z pewnością przyda się w pracy pilota, natomiast w większości jest to nauka na pamięć rzeczy, które pójdą w niepamięć zaraz po zdaniu egzaminu.

   Pozdrawiam!

  • Pojechał Pan po całości… wrzucił Pan do worka wszystkich zawodowych pilotów, którzy swoją pracą i za własne pieniądze nauczyli się pracować w obcych krajach

   pewnie się już Pan cieszy, że zgarnie z rynku żółtodziobów i zapłaci im po sto złotych za dzień pracy

   • Zgadzam się z Tobą. Poza tym ktoś, kto 36 lat prowadzi biznes turystyczny powinien jednak wiedzieć, że pilot może oprowadzać grupy po Paryżu.
    To, że ktoś poszedł na kurs i zdał egzamin to przepraszam wyklucza pasje?? teraz pilotami będą studenci- żółtodzioby, którzy piszą, że kontakt z ludźmi i podróże to ich pasja. Dobre sobie.. Niech jadą, spróbują, położą parę wycieczek organizatorom, którzy połaszą się na tanich pilotów a rynek szybko to zweryfikuje 🙂 zresztą już weryfikuje.. 🙂

 • Polecam wypowiedź Kurs pilota wycieczek – czy jest potrzebny? http://pilociwycieczekgrono.wordpress.com/2013/03/05/kursy-tak-czy-nie/

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner