Notariusz

Notariusz (dawniej rejent – od słowa regent czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.[1]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: NOTARIUSZ
ZawódNOTARIUSZ
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminWarunkiem rozpoczęcia aplikacji jest zdanie egzaminu wstępnego, a samorząd notarialny nie może odmówić wpisu osobie, która zdała egzamin. W praktyce, mimo ww. obowiązku, notariat utrudnia rozpoczęcie aplikacji poprzez niewyznaczanie patronów dla aplikantów.Bez zmian. Następuje likwidacja cześci testowej egzaminu notarialnego. Z wymogów złożenia egzaminu notarialnego zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wykształcenie prawnicze oraz osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski lub posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych i odpowiednią praktykę zawodową. Do 3 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu notarialnego.
Prowadzący egzaminMinister Sprawiedliwości (przy udziale samorządu notarialnego).Bez zmian
WykształcenieNotariuszem może być osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytułu magistra prawaNotariuszem może być osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytułu magistra prawa
AplikacjaAplikacja notarialna (trwająca 2 lata i 6 m-cy) jest podstawową drogą dojścia do zawodu notariusza. Szkolenie prowadzi samorząd notarialny (11 rad izb notarialnych).Aplikacja notarialna trwająca 2 lata - zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wykształcenie prawnicze oraz osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski lub posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych i odpowiednią praktykę zawodową
Staże2-letnia asesura notarialna jest obligatoryjna.
Powołane na stanowisko notariusza mogą być jedynie osoby posiadające 3 letnią praktykę w zawodzie adwokata lub radcy prawnego.
Osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wykształcenie prawnicze oraz osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski lub posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych i odpowiednią praktykę zawodową zwolnione będą z wymogu minimalnego okresu 2 lat pracy w charakterze asesora notarialnego. Wobec adwokatów i radców prawnych zniesiony zostaje wymóg minimalnej 3 letniej praktyki
Organ prowadzącyMinisterstwo SprawiedliwościBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Poszerzeniu ulega katalog osób uprawionych do powołania na notariusza o osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski lub posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych i odpowiednią praktykę zawodową.

Uelastycznione zostaną warunki powołania na notariusza dla osób wykonujących inne zawody prawnicze. Z wymogów odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu notarialnego i minimalnego okresu 2 lat pracy w charakterze asesora notarialnego zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat o ile posiadają wyższe wykształcenie prawnicze, a dla osób które wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, lub zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zniesiony zostaje wymóg minimalnej 3 letniej praktyki.

Analogicznie do wprowadzanych regulacji dla adwokatów i radców prawnych, do 3 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu notarialnego dla osób zatrudnionych na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, osób które wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osób które były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów. Dodatkowo poszerza się katalog osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu notarialnego bez wymogu odbycia aplikacji o osoby pracujące przy tworzeniu aktów prawnych (legislatorzy).

Ponadto proponuje się skrócenie aplikacji notarialnej o 6 miesięcy, tj. do 2 lat, a likwidacji ulega cześć testowa egzaminu notarialnego. W świetle nowych regulacji egzamin notarialny będzie składał się z 3 części pisemnych. Pierwsza i druga część egzaminu notarialnego będą polegały na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie opisanych przypadków, natomiast trzecia na opracowaniu opinii prawnej na podstawie przedstawionego problemu prawnego. Wobec zniesienia części testowej egzaminu, konieczna stała się także rezygnacja z tzw. egzaminu notarialnego uzupełniającego dla osób, które zdały egzamin sędziowski, adwokacki, radcowski czy prokuratorski.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


 1. Notariusz [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2011-12-26 18:53Z [dostęp: 2012-03-14 22:08Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notariusz&oldid=29177463;
 2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

7 komentarzy + Dodaj komentarz

 • W sumie to tak się zastanawiam, co komornik wie o notariuszu?

 • Proponowane zmiany są w mojej opinii wręcz absurdalne.
  Dojdzie do sytuacji, w której młody człowiek po aplikacji innej jak notarialna (np. adwokackiej) i zaraz po wpisie na listę adwokatów (czyli np. w trzy dni później) już może wystąpić o powołanie na notariusza, nie mając jakiejkolwiek praktyki. Mógł nie widzieć nawet na oczy aktu notarialnego, a otrzymuje takie same „uprawnienia” jak osoba która aplikowała przez 2,5 roku na aplikacji notarialnej. Absurd. Po co zatem różne aplikacje (kształcące zresztą w różny sposób i różnie ukierukowujące aplikantów) skoro egzaminowany aplikant radcowski wg. Ministra – wie na temat pracy notariusza tyle samo co aplikant notarialny. I oczywiście vice versa…
  Strzeż nas Panie Boże od takich rejentów…

 • Ważne, że coś się robi. Można powiedzieć, że się dereguleje, nawet jeśli nie wiadomo za bardzo jak i po co? A argumenty do min. Gowina i tak żadne nie trafią.

 • A ja się nie zgadzam z „ig” – np. w informatyce, gdzie od sprawnego działania informatyka zależy często bezpieczeństwo i zdrowie ludzi nie ma żadnych oficjalnych, państwowych egzaminów i branża ma się dobrze. Rynek sam pozbywa się tych jednostek, które nie są odpowiednimi dla tych zawodów. Notariusze zbyt długo żyli jak pączki w maśle prześcigając się w meblowaniu swoich pokojów w antyki. Przy tym wykonując pracę w 95% powtarzalną, wymagającą szerokiej wiedzy jedynie w niektórych okolicznościach. Informatyk czy programista kształci się non stop, dosłownie każdego dnia bo problemy praktyczne wciąż się pojawiają i trzeba je rozwiązywać. Oczywiście nie mówię tu o Panach instalujących windowsy i naprawiających myszki. Jak ktoś w takim zawodzie pracował to wie o co chodzi.
  Zresztą co to za deregulacja? Praktycznie wszystko zostaje jak było jeśli chodzi o dostęp tylko dla osób po prawie.

 • Brawo Misio! Jestem podobnego zdania. Na zachodzie już dawno zderegulowano notariuszy. Ten zawód nie polega na niczym innym jak na stemplowaniu ważniejszych dokumentów. Kompletnie nie rozumiem dodatkowych obostrzen. Każdy prawnik z aplikacją powinien mieć uprawnienia notarialne.

 • SKANDAL teraz to się zrobi śmietnik, brawo.

 • Karol, widać że masz zerowe pojęcie o pracy notariusza – żałosne. Idź do przedszkola i na powrót zacznij swoją edukację. Myślę, że każdy stolarz powinien mieć uprawnienia nadzoru budowlanego 😉

  Misio, myślę, że ilość posiadanej wiedzy i stopień samokształcenia dobrych notariuszy jest dla Twojego umysłu nie do ogarnięcia.

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner