Komornik

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.[1]

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: KOMORNIK
ZawódKOMORNIK
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminZdanie egzaminu komorniczego jest konieczneBez zmian. Następuje zmiana punktacji egzaminu konkursowego (wstępny na aplikację) przez dostosowanie do zasad obowiązujących na egzaminach na inne aplikacje; likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego oraz zmiany punktacji z części pisemnej;
AplikacjaAplikacja komornicza - 2 lataAplikacja komornicza - 1,5 roku
WykształcenieKomornikiem sądowym może być osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej PolskiejKomornikiem sądowym może być osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
Staż5 lat stażu „stosowania prawa”, który uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej;3 lata stażu „stosowania prawa”, który uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej;
InneKomornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 25 lat,
- przedstawi zaświadczenia z badań psychologicznych.
Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 25 lat,
Organ prowadzącyMinisterstwo SprawiedliwościBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu zwiększenie dostępu do zawodu komornika i wiążą się z koniecznością dostosowania zasad zdawania egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą do innych egzaminów wstępnych na aplikację przez dostosowanie liczby punktów warunkujących pozytywną ocenę z egzaminu (podniesienie pułapu punktowego z 90 do 100). W celu ujednolicenia zasad zdawania tego egzaminu i innych egzaminów na aplikację (adwokacką, radcowską i notarialną) wprowadzono ogłaszanie przygotowanego przez zespół i zatwierdzonego przez Ministra Sprawiedliwości wykazu tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Ponadto skróceniu do półtora roku uległa aplikacja komornicza, co umożliwi szybszy dopływ kadr do zawodu komornika. Skrócono także z pięciu do trzech lat wymóg dotyczący„stosowania prawa”, w odniesieniu do osób uprawnionych do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej, analogicznie zresztą jak w ustawie – Prawo o notariacie. Poszerzono katalog stanowisk, dzięki którym można nabyć uprawnienie do powołania na komornika sądowego. W projektowanych rozwiązaniach zrezygnowano także z obowiązkowych badań psychologicznych dla kandydatów na komorników.

Ponadto w wyniku likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego, zmieniony został jego kształt oraz system oceniania. Zamiast przyznawania punktów za poszczególne zadania, egzaminatorzy będą wystawiać oceny. Natomiast, aby otrzymać wynik pozytywny z egzaminu komorniczego, konieczne będzie otrzymanie ocen pozytywnych z obu zadań pisemnych. Taka skala ocen jest czytelniejsza zarówno dla egzaminatorów, jak i dla zdających, a poza tym ujednolica sposób zdawania egzaminu komorniczego i system jego oceny z innymi egzaminami zawodowymi (adwokackim, radcowskim i notarialnym). W związku ze skróceniem aplikacji komorniczej i tym samym zmianie terminu jej zakończenia, konieczna była zmiana terminów dotyczących przekazywania listy aplikantów, którzy ukończyli aplikację komorniczą oraz zamieszczania ogłoszenia o egzaminie komorniczym Natomiast w związku z likwidacją części ustnej egzaminu komorniczego, konieczne były zmiany przepisów mówiących o przygotowaniu i przeprowadzeniu tego egzaminu.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Komornik [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2012-03-10 17:17Z [dostęp: 2012-03-14 21:07Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komornik&oldid=29804548;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

2 komentarze + Dodaj komentarz

  • Uzasadnienie powala na kolana. Jakie zapewnienie dopływu kadr do zawodu? Kadry są wystarczające, a rezultatem Waszych cudownych zmian będzie ich natychmiastowy odpływ. Czemu w półdorozwinięci posłowie nie wsłuchają się chociaż trochę w głos, może nie komorników, ale pracowników i asesorów, czy aplikantów? Wówczas wiedzieliby, że na zamianch dostanie się tylko po tyłku pracownikom. Więcej komorników, łatwiejszy dostęp do zawodu równa się cienkie wypłaty oraz masowe likwidacje kancelarii. A może o to chodzi żeby upaństwowić i ponownie rozdać kolegom i zrobić prywatne. Mam rozumieć, że podwojona ilość dojarek przy krowie sprawi, że ta sama krówcia da więcej mleka ? Kochani przy tych wpływach spraw pracownik kancelarii na skutek zwiększenia kancelarii w przeciągu trzech lat spadł z 1600 do 1200 złotych, asesor z 4.000 – 6000 do 3000 do 4000, a nawet mniej, aplikant z 3.000 do 1600. Nowi Komornicy zarabiają czasami 2000 złotych. To są fakty zkuriisyny. Niech któryś z tych mądrych w cudzysłowie panów z wiejskiej za te pieniądze włóczy się po melinach i naraża swoje zdrowie i życie i szarpie nerwy z ludzmi i do tego pogłębia wiedzę prawną. Wam g..je powinni odebrać uposażenia i sprawdzić gdzie wasze dupy na skutek korupcji zasiadają ( w jakich instytutach i spółkach za ogromną kasę). Odwaracacie uwagę od waszego dobrobytu i kierujecie nienawiść do ciężko pracujących ludzi, którzy na edukacje by wykoinywać swoją pracę solidnie poswięcili ogrom czasu ( życia). … Róbta tak dalej to lud wam wyceluje prosto w j…y. Jak smiecie się tym chwalić..do roboty. Myślenie nie boli Panowie Osłowie. I odp..lić się od Narodu. Powiem tylko tyle, że jak mój czas poswięcony przez was nie przyniesie rezultatu pójdę na bezrobotne, fuchami będę się utrzymywał a wasze kontakty miejsca pracy będę podawał do publicznej wiadomości. Znajde wasze rachunki bankowe……..a póżniej ludzie sami rozwiążą problem…wy nasyłacie ludzi na siebie ja będę nasyłał a zawzięty to ja jestem, zapewniam..pozdrawiam

  • Deregulacja i zwiększenie punktacji z 90 do 100 pkt??? Komornik ma mieć nieposzlakowaną opinię, a nie nieskazitelny charakter! BŁĄD. Skąd oburzenie komorników? Przecież to nowa aplikacja, dawniej nie było takiej aplikacji.

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner