Geodeta w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych

Geodeta – nazwa zawodu, osoba zajmująca się nauką zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. [1] W ramach zawodu geodety wyróżnia się zakres geodezyjnych pomiarów podstawowych.

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: GEODETA W ZAKRESIE GEODEZYJNYCH POMIARÓW PODSTAWOWYCH
ZawódGEODETA W ZAKRESIE GEODEZYJNYCH POMIARÓW PODSTAWOWYCH
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminKonieczność zdania egzaminu poprzedzonego praktyką w zawodzie.Zniesione całkowicie
KursyBrakBez zmian
WykształcenieAby zostać geodetą w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych konieczne jest posiadanie wykształcenia technicznego z zakresu geodezji i kartografii na poziomie średnim lub wyższym.Bez zmian. Dodatkowo wymagany będzie wpis do rejestru dokonywany na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień.
StażeAby zostać geodetą w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.Zniesione całkowicie
InneAby zostać geodetą w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych konieczne jest:
- zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
- niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw.
Bez zmian.
Organ prowadzącyMinisterstwo Administracji i CyfryzacjiBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Projekt zmian zakłada, iż w odniesieniu do uprawnień zawodowych w następujących zakresach: geodezyjne pomiary podstawowe, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja, zostaje zniesiony wymóg praktyki zawodowej. Wymagane będzie natomiast posiadanie uprawnień zawodowych, które będą mogły otrzymać osoby posiadające tytuł zawodowy w zakresie odpowiednich uprawnień, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie karane za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. W projekcie przewiduje się, że prawo samodzielnego wykonywania zawodu w zakresach objętych deregulacją nabywa się z dniem wpisu podmiotu przez Głównego Geodetę Kraju do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. Geodeta [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2011-12-11 12:51Z [dostęp: 2012-03-15 20:06Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geodeta&oldid=28991504 oraz Geodezja [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2012-02-23 23:36Z [dostęp: 2012-03-15 20:07Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geodezja&oldid=29981641;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

3 komentarze + Dodaj komentarz

  • Deregulacja nic nie da. Nie stworzy żadnych nowych miejsc pracy, bo miejsca pracy zabiera powszechna autmatyzacja i informatyzacja wszystkich dziedzin życia. Deregulacja stworzy zagrożenia że rozpowszechni się naciągctwo, oszukańcze doradztwo, korupcja, a za wszystko zapłacą i największe koszty społeczno-ekonomiczne poniosą naiwni i oszukani klienci, inwestorzy, samorządy i zamówienia publiczne. Wyobraźcie sobie teraz po deregulacji: 100 nowych afer a’la Amber Gold, 100 katastrof budowlanych a’la zawalenie się centrum handlowego w Rydze, 100 ekspertów a’la Cieszewski który myli brzozy z płotem, 100 nowobudowanych budynków/zakładów ubojni/chlewni/kurników/wysypisk śmieci/spalarni śmieci obok waszej działki/domu niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania…… do tego doprowadzi idiotyczna deregulacja……

  • geodezja portal, portal geodezyjny dla geodetów, geodeci forum geodezyjne: http://www.geodezja24.pl

  • https://www.geodezjapolska.pl geodezja i kartografia- geodezja – – ogłoszenia geodezji forum geodezyjne pracy w geodezji portal geodezyjne o geodetach zarobki geodeci katalog firm geodezyjnych cennik

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner