Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem – osoba egzaminująca osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdem.

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: EGZAMINATOR OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM
ZawódEGZAMINATOR OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminKonieczność zdania egzaminu przed komisją weryfikacyjną.Bez zmian
KursyAby zostać Egzaminatorem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem konieczne jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.Bez zmian
WykształcenieAby zostać Egzaminatorem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem konieczne jest wykształcenie wyższe.Aby zostać Egzaminatorem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem konieczne jest wykształcenie średnie.
StażeAby zostać Egzaminatorem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem konieczne jest:
- uczestniczenie w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii,
- posiadanie, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.
Wprowadza się następujące zmiany:
- skraca się okres posiadania prawa jazdy kategorii B do 3 lat,
- wprowadza się wymóg ukończenia 23 lat.
InneAby zostać Egzaminatorem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem konieczne jest:
- niekaralność za przestępstwo przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Bez zmian
Organ prowadzącyMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Przedmiotowa zmiana ma na celu zniesienie wymogu wykształcenia (dotychczas obowiązywał wymóg, co najmniej średniego wykształcenia) w odniesieniu do instruktorów nauki jazdy oraz skrócenie z 3 lat do 2 okresu posiadania prawa jazdy wymaganego od instruktora uprawnionego do ubiegania się o uzyskanie uprawnienia do kierowania określoną kategorią pojazdów. Przedmiotowa zmiana wynika, ż faktu, iż dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy nie określa wymogów dotyczących instruktora nauki jazdy, pozostawiając tym samym możliwość swobodnego decydowania o kryteriach dopuszczenia do wykonywania zawodu przez ustawodawcę krajowego.

Analogiczne zmiany dotyczą także zawodu egzaminatora. Załącznik nr IV do dyrektywy 2006/126/WE określający minimalne standardy obowiązujące osoby przeprowadzające praktyczne egzaminy z kierowania pojazdem, w pkt 2 reguluje ogólne warunki stawiane egzaminatorom. Istnieje w nim rozróżnienie na osoby przeprowadzające egzamin na prawo jazdy kategorii B oraz osoby przeprowadzające egzamin na prawo jazdy innych kategorii. Natomiast nie ma analogicznego rozróżnienia na gruncie obowiązującego obecnie polskiego prawa, co skutkuje m. in. tym, że egzaminator musi legitymować się co najmniej 6 letnim okresem posiadania prawo jazdy kategorii B, podczas gdy w załączniku nr IV w pkt 2.1 lit. a wskazano jedynie okres 3 lat. Ponadto w załączniku nr IV w pkt 2.1 lit. d oraz w pkt 2.2 lit. d przez odesłanie do decyzji Rady 85/368/EWG z dnia 16 lipca 1985 r. w sprawie porównywania kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, określono wykształcenie zawodowe egzaminatorów na poziomie 3. Załącznik do ww. decyzji stanowi, że na poziomie 3 nie jest wymagane nawet wykształcenie średnie a wykształcenie wyższe to poziom 5. Dlatego też, w celu zlikwidowani nadregulacji, ustawa przewiduje wprowadzenie zamiast wykształcenia wyższego jedynie wykształcenie średnie oraz skraca z 6 do 3 lat wymóg posiadania prawa jazdy kategorii B.

Ze zmianami w ustawie o kierujących pojazdami związana jest nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowa ustawa obecnie reguluje status instruktora nauki jazdy i egzaminatora, jednakże z dniem 19 stycznia 2013 r. przestanie obowiązywać. Ustawodawca dąży jednak do wprowadzenia jak najszybszych zmian o charakterze derugulacyjnym w obowiązujących prawie, co czyni zasadnym podjęcie stosownych zmian legislacyjnych.[1]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


 1. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

13 komentarzy + Dodaj komentarz

 • Moim zdaniem egzaminator powinien posiadać wyższe wykształcenie. Jest to ,,jakaś” gwarancja bardziej profesjonalnego zachowania się egzaminatora w stosunku do kursanta. Nie twierdzę, iż osoby z niższym wykształceniem posiadają niższy poziom kultury osobistej. Niestety, z tego co się słyszy, nt. prostackich odzywek co niektórych ,,chamskich” egzaminatorów, dobrym pomysłem jest jednak egzaminowanie na wyższym poziomie…

 • Moim zdaniem wyższe wykształcenie jest potrzebne w tym zawodzie, z tych samych powodów które opisał JOHN. Sam staram się zdać egzamin na egzaminatora lecz nie jest to łatwe (na ostatnim na 23 osoby testy oblało 20 kandydatów- w większości tak jak ja wieloletni instruktorzy nauki jazdy). Kultura w tym zawodzie jest na pewno mile widziana, gdyż osoby zdające egzamin na prawo jazdy są w ogromnym stresie i powinno się odpowiednio do nich podchodzić, a nie wykorzystywać to do oblewania..
  wprowadzenie średniego wykształcenia miało na celu dorobienie sobie przez WORD-y na kursach na egzaminatorów (będzie dużo chętnych), a egzaminy i tak pewnie zda mało osób…

 • ja bym moze zrezygnowął z wykształcenia wyższego ale chociaz kurs pedagogiczny 2 letnii na uczelni

 • Po wykształcenie wyższe

 • Bezwzględnie z wyższym wykształceniem /nie ujmując osobom nie posiadających z różnych powodów takowego/.

 • Bezwzględnie tak.

 • Moim zdaniem wyższe tak, ale tylko pod warunkiem przyjmowania korzyści majątkowych

 • Dziwią mnie komentarze dot. wykształcenia, bo skoro od wielu lat egzaminatorzy posiadaja wyższe wykształcenie, a Państwo piszecie, że podczas egzaminu zachowanie egzaminatora było niewłaściwe to świadczy to tylko o tym, że mimo wykształcenia kultura i tak daje wiele do życzenia, więc po co komu w tym zawodzie studia. Poza tym najważniejsze żeby ktoś był dobry w tym co robi, a to czy jest przy tym kulturalny to już zupełnie inna bajka raczej nie mająca związku z wykształceniem, zwłaszcza w czasach plagi pseudouczelni z rażąco niskim poziomem.

 • Chamskie zachowanie egzaminatorów obecnie to właśnie z wyższym wykształceniem.
  Grunt usuwa się z pod nóg obecnym „wyższym” panom egaminatorom.
  Cham jak był chamem to będzie, nie zmieni tego wykształcenie. Na kulturę a w szczególności osoibistą wpływ ma wiele czynników. Nie czas na wykład o kulturze na tym forum.

 • Znaczy lepsza pielęgniarka z wyższym niż instruktor w wieloletnim doświadczeniem ze średnim?

 • Jeżeli ktoś ma średnie wykształcenie + matura wystarczą 3 lata i mamy licencjat, czyli spełniamy warunki. Gdzie tu blokada do zawodu? Kiedyś nie było takich możliwości studiowania w prywatnych uczelniach, zaocznie, wieczorowo. Można uzupełnić wykształcenie jeśli ktoś tylko chce, ale po co. Łatwiej jest utyskiwać i jęczeć bo może uda się bez wykształcenia.

  ” Dziwią mnie komentarze dot. wykształcenia, bo skoro od wielu lat egzaminatorzy posiadaja wyższe wykształcenie, a Państwo piszecie, że podczas egzaminu zachowanie egzaminatora było niewłaściwe to świadczy to tylko o tym, że mimo wykształcenia kultura i tak daje wiele do życzenia, więc po co komu w tym zawodzie studia.”

  Idąc tym tokiem myślenia, jeżeli jest wielu kierowców którzy mają prawo jazy, a nie przestrzegają przepisów, jeżdżą jak szaleńcy, zlikwidujmy prawo jazdy bo przecież nie gwarantuje ono ani umiejętności, ani kultury na drodze a tym bardziej znajomości przepisów ruchu drogowego. Można mieć „kartonik” przez 20 lat i ostatnio siedzieć za kierownicą w dniu zdania egzaminu.

  Moim zdaniem wyższe wykształcenie pomimo, że nie gwarantuje niczego jest pewnym „sitem” przez które trzeba przejść aby móc decydować o poważnych uprawnieniach. Zupełnie nie rozumiem dlaczego publiczna debata idzie w stronę obniżenia wymaganego wykształcenia. Przecież wszystkim nam zależy aby społeczeństwo było bardziej „rozgarnięte”. Już i tak mamy absurdalną sytuację, gdzie panowie w wieku mocno dojrzałym na wysokich państwowych stanowiskach biorą pensję po 8-12 tys. Najczęściej są osobami publicznymi a nie znają żadnego języka obcego, taki wstyd… Na poczcie nie można załatwić nic, nie znając języka polskiego. Natomiast kelnerzy, fryzjerzy, pracownicy biedronek i innych marketów często wrócili ze „zmywaka” i sobie radzą nieźle z j. angielskim.

  Może warto zweryfikować urzędasów pod kątem umiejętności lingwistycznych. Niech ryja nocami jak chcą utrzymać stanowiska, a jak nie, to na zmywak ;).

 • Liczyli, liczyli i w końcu obniżyli wymagania…. Rachunek jest prosty — kurs podstawowy w Wa-wie (kat. B): 4800 zł x kandydaci (teraz już będzie ich dużo więcej i interes będzie się lepiej kręcił).
  Uważam, że wykształcenie nie ma tutaj żadnego znaczenia i powinno się jeszcze obniżyć wymagania. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi jak zawsze o — MAMONE 🙂

  Zmiana prawa wchodząca w życie z dniem 23 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. 2011.30.151 z późn. zm.)
  Art. 58. 1. Egzaminatorem jest osoba, która:

  1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

 • 1.wykształcenie średnie
  2.określenie posiada prawo jazdy to bzdura powinien udokumentować okres co najmniej 3lata
  prowadzenia pojazdu danej kategorii na jaką egzaminuje.
  3.odpowiedni stan zdrowia badania

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner