Asystent EURES

EURES – skrót od (ang.) European Employment Services, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia. Sieć tę tworzy Komisja Europejska oraz publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje członkowskie Wspólnoty oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) i w Szwajcarii (która posiada status obserwatora EOG). Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy i pracodawców w ramach zapisanego w unijnym prawodawstwie (ale w niektórych wypadkach ograniczonego w praktyce okresami przejściowymi dla nowych członków Unii) swobodnego przepływu osób oraz propagowanie mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. [1] Asystent Eures jest pracownikim tej instytucji.

Poniżej zestawienie planowanych zmian w tym zawodzie opracowane na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości:

Proponowane zmiany w zawodzie: ASYSTENT EURES
ZawódASYSTENT EURES
WymogiObecnieProponowane zmiany
EgazminBrakBez zmian
KursyBrakBez zmian
WykształcenieAby zostać asystentem EURES konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego.Zniesione całkowicie
StażeBrakBez zmian
InneAby zostać asystentem EURES konieczne jest:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy lub zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku pośrednika pracy — stażysty w publicznych służbach zatrudnienia,
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.
Zniesione całkowicie
Organ prowadzącyMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejBez zmian

W uzasadnieniu dotyczącym planowanych zmian w zawodzie w projekcie ustawy z dnia 06.03.2012 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów napisano:

Proponowane zmiany wynikają z konieczności usunięcia ograniczeń w dostępie do stanowisk, na których realizowane są zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w urzędach pracy i w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy oraz ujednolicenia i uproszczenia zapisów w stosunku grup pracowników tych instytucji wskazanych w art. 91 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Asystent EURES – zniesione zostaną wymogi i stopnie zawodowe. Obecnie zawód ten wykonywać może osoba która pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada co najmniej średnie wykształcenie; posiada licencję zawodową pośrednika pracy lub była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku pośrednika pracy – stażysty w publicznych służbach zatrudnienia; posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań. Wprowadzane zmiany skutkują koniecznością wydania przepisów szczegółowych dotyczących rozwoju zawodowego pracowników i możliwości ich awansu zawodowego.[2]

Możesz podyskutować również pozostawiając komentarz poniżej

A Ty co sądzisz o wprowadzonych zmianach? Zostaw swój komentarz w tej sprawie.

 


  1. EURES [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2011-08-09 19:32Z [dostęp: 2012-03-15 19:21Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=EURES&oldid=27574577;
  2. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy z dnia 06.03.2012 roku o o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zwodów;

Zobacz pokrewne wpisy

O autorze: Super Admin

Wystaw komentarz

Deregulowane zawody

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz swój adres e-mail, a otrzymasz każdy nowy wpis bezpośrednio do Twojego programu pocztowego

Dostarczone przez FeedBurner